Management

Sparringpartner van het management, het opstarten en begeleiden van verandertrajecten, kostprijsberekeningen en rendementsberekeningen. Quick scan Door middel van een dag/nacht volgen van een bepaalde afdeling of proces, het interviewen van

medewerkers en eigenconstateringen komen tot in de praktijk direct toepasbare aanbevelingen. Projectleiding Zaken die al lang opgepakt hadden moeten worden maar waar het maar niet van komt. Door externe projectleiding krijgt het project de juiste aandacht en wordt de voortgang bewaakt. Kritieke succesfactoren Een systeem waarbij samen met medewerkers bepaald wordt wat de te behalen resultaten zijn. Motiverende werking door snelle terugkoppeling behaalde resultaten en door medewerkers mede bepaalde factor voor slecht, bevredigend en goed. Kostprijscalculatie met automatische dagelijkse nacalculatie Een verkeerde meting van de in de kostprijs gecalculeerde productietijd heeft grote gevolgen. Het via een geautomatiseerd systeem dagelijks per afdeling controleren van de in de kostprijs meegenomen tijd voorkomt verrassingen achteraf.

Laatst aangepast op donderdag, 24 december 2015 11:09